کتابخانه دیجیتال فوركيا

کتابخانه دیجیتال فوركيا

دانلود کتابهای الکترونیکی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

آیا از پشنیبانی سایت راضی هستید؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

دانلود مجموعه کتاب های انتشارات اوریلی 2015 - OReilly Media Ebook Collection - 2018


دانلود مجموعه کتاب های انتشارات اوریلی 2015 - OReilly Media Ebook Collection -  2018

مجموعه کتاب های انتشارات

 O’Reilly سالهای (  2018 - 2017 - 2016 - 2015 )

 

انتشارات اُریلی (OReilly) یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت انتشارات کتاب های تخصصی در امور کامپیوتر در آمریکا میباشد. تمام کتاب های این شرکت در معروفترین دانشکده ها تدریس می شوند. در مجموعه حاضر سعی شده تمامی کتاب های انتشار یافته از سال 2015 تا 2018 از این انتشارات معروف گردآوری شود.

 


 

 

این لیست هفتگی بروز خواهد شد.

Extension

Page 
Year  
Author(s)Title
pdf 432 2015 Dan Sanderson Programming Google App Engine with Java: Build & Run Scalable Java Applications on Googles Infrastructure
pdf 500 2015 Priscilla Walmsley xQuery, 2nd Edition: Search Across a Variety of XML Data
pdf 381 2015 Anne MacDonald In Clear Words: The Prasannapad, Chapter One. Vol I: Introduction, Manuscript Description, Sanskrit Text
pdf 392 2015 Lea Verou CSS Secrets: Better Solutions to Everyday Web Design Problems
pdf 396 2015 James Bond The Enterprise Cloud: Best Practices for Transforming Legacy IT
pdf 400 2015 Sebastien Goasguen Docker Cookbook: Solutions and Examples for Building Distributed Applications
pdf 400 2015 Maximiliano Firtman High Performance Mobile Web: Best Practices for Optimizing Mobile Web Apps
pdf 406 2015 Jonathon Manning, Paris Buttfield-Addison iOS Swift Game Development Cookbook, 2nd Edition: Simple Solutions for Game Development Problems
pdf 408 2015 Russell J.T. Dyer Learning MySQL and MariaDB: Heading in the Right Direction with MySQL and MariaDB
pdf 360 2015 David Wolber, Hal Abelson, Ellen Spertus, Liz Looney App Inventor 2 - 2ed.
pdf 43 2015 Aaron Frost JS.Next: A Managers Guid
pdf 356 2015 Emma Jane Hogbin Westby Git for Teams: A User-Centered Approach to Creating Efficient Workflows in Git
pdf 438 2015 Alan Cohen Prototype to Product: A Practical Guide for Getting to Market
pdf 448 2015 Morgan Quigley, Brian Gerkey, William D. Smart Programming Robots with ROS: A Practical Introduction to the Robot Operating System
pdf 45 2015 James Higginbotham Designing Great Web APIs: Creating Business Value Through Developer Experience
pdf 450 2015 C.J. Date The New Relational Database Dictionary: Terms, Concepts, and Examples
pdf 472 2015 Mark Burgess In Search of Certainty: The Science of Our Information Infrastructure
pdf 478 2015 Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango Information Architecture: For the Web and Beyond - 4ed.
pdf 48 2015 Eric A. Meyer CSS Floating: Floats and Float Shapes
pdf 486 2015 Jeff Potter Cooking for Geeks: Real Science, Great Cooks, and Good Food - 2ed.
pdf 300 2015 Jean-Marc Spaggiari, Kevin Architecting HBase Applications: A Guidebook for Successful Development and Design
pdf 42 2015 Jens Oliver Meiert The Little Book of HTML/CSS Frameworks
pdf 322 2015 Vandad Nahavandipoor iOS 9 Swift Programming Cookbook: Solutions and Examples for iOS Apps
pdf 300 2015 Jennifer Davis, Katherine Daniels Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale
pdf 300 2015 Mark Jeftovic Managing Mission-Critical Domains and DNS
pdf 300 2015 Jason Myers, Rick Copeland Essential SQLAlchemy: Mapping Python to Databases- 2ed.
pdf 300 2015 Jason Edelman, Scott S. Lowe, Matt Oswalt Network Programmability and Automation: Skills for the Next-Generation Network Engineer
pdf 300 2015 Rochelle King, Elizabeth F. Churchill Designing with Data: Improving User Experience with Large Scale User Testing
pdf 302 2015 Carl Anderson Creating a Data-Driven Organization: Practical Advice from the Trenches
pdf 304 2015 Silvia Puglisi RESTful Rails Development: Building Open Applications and Services
pdf 310 2015 Amelia Bellamy-Royds, Kurt Cagle SVG Colors, Patterns & Gradients: Painting Vector Graphics
pdf 380 2015 Jeff Carpenter, Eben Hewitt Cassandra: The Definitive Guide, 2nd Edition
pdf 322 2015 Dan Shapiro Hot Seat: The Startup CEO Guidebook
pdf 500 2015 Jay McGavren Head First Ruby
pdf 324 2015 Scott Hurff Designing Products People Love: How Great Designers Create Successful Products
pdf 326 2015 Renee DiResta, Brady Forrest, Ryan Vinyard The Hardware Startup: Building Your Product, Business, and Brand
pdf 330 2015 Joel Grus Data Science from Scratch: First Principles with Python
pdf 334 2015 Lorin Hochstein Ansible: Up and Running
pdf 336 2015 John Paul Mueller Security for Web Developers: Using JavaScript, HTML, and CSS
pdf 340 2015 Ben Spivey, Joey Echeverria Hadoop Security: Protecting Your Big Data Platform
pdf 350 2015 Jason Dixon Monitoring with Graphite
pdf 350 2015 George T. Heineman, Gary Pollice, Stanley Selkow Algorithms in a Nutshell: A Desktop Quick Reference - 2ed.
pdf 352 2015 Jez Humble, Joanne Molesky, Barry OReilly Lean Enterprise: How High Performance Organizations Innovate at Scale (Lean
pdf 312 2015 Jaime Levy UX Strategy: How to Devise Innovative Digital Products that People Want
pdf 824 2015 Peter Prinz, Tony Crawford C in a Nutshell: The Definitive Reference - 2ed.
pdf 492 2015 Dirk Slama, Frank Puhlmann, Jim Morrish, Rishi M Bhatnagar Enterprise IoT: Strategies and Best Practices for Connected Products and Services
pdf 724 2015 Clinton Gormley, Zachary Tong Elasticsearch: The Definitive Guide: A distributed real-time search and analytics engine
pdf 726 2015 Claire Rowland, Elizabeth Goodman, Martin Charlier, Ann Light, Alfred Lui Designing Connected Products: UX for the Consumer Internet of Things
pdf 768 2015 Tom White Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition: Storage and Analysis at Internet Scale
pdf 770 2015 Luciano Ramalho Fluent Python
pdf 770 2015 Luciano Ramalho Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming
pdf 778 2015 Mahmoud Parsian Data Algorithms: Recipes for Scaling Up with Hadoop and Spark
pdf 78 2015 Eric A. Meyer Padding, Borders, Outlines, and Margins in CSS: CSS Box Model Details
pdf 72 2015 Eric A. Meyer Basic Visual Formatting in CSS: Layout Fundamentals in CSS
pdf 816 2015 David Pogue Switching to the Mac: The Missing Manual, Yosemite Edition
pdf 704 2015 Jay Hilyard, Stephen Teilhet C# 6.0 Cookbook, 4th Edition: Solutions for C# Developers
pdf 85 2015 Jon Manning, Paris Buttfield-Addison Swift Development for the Apple Watch: An Intro to the WatchKit Framework, Glances, and Notifications
pdf 88 2015 Kyle Simpson You Dont Know JS: Up & Going
pdf 900 2015 Juval Lowy, Michael Montgomery Programming WCF Services, 4th Edition: Design and Build Maintainable Service-Oriented Systems
pdf   2015 Yves Hilpisch Python for Finance Analyze Big Financial Data
pdf 920 2015 Antonio Sanchez Monge, Krzysztof Grzegorz Szarkowicz MPLS in the SDN Era: Interoperable Scenarios to Make Networks Scale to New Services
pdf 972 2015 Susan Prosser, Stuart Gripman FileMaker Pro 14: The Missing Manual: The book that should have been in the box
pdf 976 2015 Eric Enge, Stephan Spencer, Jessie Stricchiola The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization - 3ed.
pdf 992 2015 Lucas Carlson, Leonard Richardson Ruby Cookbook, 2nd Edition: Recipes for Object-Oriented Scripting
pdf 994 2015 Eric Enge, Stephan Spencer, Jessie Stricchiola The Art of SEO, 3rd Edition: Mastering Search Engine Optimization
pdf 805 2015 Tom White Hadoop The Definitive Guide
pdf 591 2015 Anne MacDonald In Clear Words: The Prasannapad, Chapter One. Vol II: Annotated Translation, Tibetan Text
pdf 500 2015 Priscilla Walmsley XQuery: Search Across a Variety of XML Data - 2ed.
pdf 511 2015 Michael Snoyman Developing Web Apps with Haskell and Yesod, 2nd Edition
pdf 52 2015 Eric A. Meyer Transforms in CSS: Revamp the Way You Design
pdf 538 2015 Vince Buffalo Bioinformatics Data Skills: Reproducible and Robust Research with Open Source Tools
pdf 552 2015 Anthony Scopatz, Kathryn D. Huff Effective Computation in Physics: Field Guide to Research with Python
pdf 552 2015 Aaron Cordova, Billie Rinaldi, Michael Wall Accumulo: Application Development, Table Design, and Best Practices
pdf 560 2015 Arnold Robbins Effective awk Programming: Universal Text Processing and Pattern Matching - 4ed.
pdf 582 2015 Date, C. J SQL and relational theory : how to write accurate SQL code - 3ed.
pdf 720 2015 David Sawyer McFarland CSS: The Missing Manual, 4th Edition: The book that should have been in the box
pdf 582 2015 Yevgeniy Brikman Hello, Startup: A Programmers Guide to Building Products, Technologies, and Teams
pdf 92 2015 Dave Zwieback Beyond Blame: Learning From Failure and Success
pdf 600 2015 Lars George HBase: The Definitive Guide, 2nd Edition: Random Access to Your Planet-Size Data
pdf 604 2015 Matt Neuburg iOS 9 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics - 2ed.
pdf 62 2015 Stephen OGrady The Software Paradox: The Rise and Fall of the Commercial Software Market
pdf 622 2015 Matthew MacDonald Creating a Website: The Missing Manual, 4th Edition
pdf 634 2015 Shelley Powers JavaScript Cookbook: Programming the Web - 2ed.
pdf 649 2015 Pogue, David IPhone: The Missing Manual: 8th Ed - 8ed.
pdf 65 2015 Stephen F. Elston Data Science in the Cloud: with Microsoft Azure Machine Learning and R
pdf 655 2015 Jason Kridner, Mark A. Yoder BeagleBone Cookbook Software and Hardware Problems and Solutions
pdf 691 2015 David Pogue Windows 10: The Missing Manual
pdf 582 2015 Matt Neuburg iOS 8 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics
pdf 190 2015 Brian W. Fitzpatrick, Ben Collins-Sussman Debugging Teams: Better Productivity through Collaboration
pdf 214 2015 Rick Viscomi, Andy Davies, Marcel Duran Using WebPageTest: Web Performance Testing for Novices and Power Users
pdf 152 2015 Amber Case Calm Technology: Principles and Patterns for Non-Intrusive Design
pdf 162 2015 Mike Barlow Learning to Love Data Science: Explorations of Emerging Technologies and Platforms for Predictive Analytics, Machine Learning, Digital Manufacturing and Supply Chain Optimization
pdf 164 2015 David Greenberg Building Applications on Mesos: Leveraging Resilient, Scalable, and Distributed Systems
pdf 168 2015 Anton Kovalyov Beautiful JavaScript: Leading Programmers Explain How They Think
pdf 172 2015 Richard Banfield Design Leadership: How Top Design Leaders Build and Grow Successful Organizations
pdf 175 2015 Tom Greever Articulating Design Decisions: Communicate with Stakeholders, Keep Your Sanity, and Deliver the Best User Experience
pdf 178 2015 Craig Sebenik, Thomas Hatch Salt Essentials: Fast, Scalable, and Flexible Automation
pdf 144 2015 Andrew Lombardi WebSocket: Lightweight Client-Server Communications
pdf 190 2015 Steven Feuerstein, Bill Pribyl, Chip Dawes Oracle PL/SQL Language Pocket Reference, 5th Edition: A Guide to Oracles PL/SQL Language Fundamentals
pdf 132 2015 Kevin Sitto, Marshall Presser Field Guide to Hadoop: An Introduction to Hadoop, Its Ecosystem, and Aligned Technologies
pdf 194 2015 Arun Gupta, Aditya Gupta Minecraft Modding with Forge: A Family-Friendly Guide to Building Fun Mods in Java
pdf 194 2015 Mark Burgess Thinking in Promises: Designing Systems for Cooperation
pdf 195 2015 Kyle Simpson You Dont Know JS: Types & Grammar
pdf 200 2015 Micah Godbolt Front-End Architecture: A Modern Blueprint for Scalable and Sustainable Design Systems
pdf 200 2015 Bonnie Eisenman Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript
pdf 200 2015 Courtney Bowman, Ari Gesher, John K Grant, Daniel Slate The Architecture of Privacy: On Engineering Technologies that Can Deliver Trustworthy Safeguards
pdf 202 2015 Hadley Wickham R Packages: Organize, Test, Document, and Share Your Code
pdf 206 2015 Adam Connor, Aaron Irizarry Discussing Design: Improving Communication and Collaboration through Critique
pdf 212 2015 Ken Williamson Learning AngularJS: A Guide to AngularJS Development
pdf 190 2015 Josiah Dykstra Essential Cybersecurity Science: Build, Test, and Evaluate Secure Systems
pdf 100 2015 Roy Sutton Enyo: Up and Running: Build Native-Quality Cross-Platform JavaScript Apps
pdf 94 2015 Daniel Parker JavaScript with Promises: Managing Asynchronous Code
pdf 296 2015 Nitesh Dhanjani Abusing the Internet of Things: Blackouts, Freakouts, and Stakeouts
pdf   2015 Andy Oram Getting Started with InnerSource
pdf   2015 Matt Stine Migrating to Cloud-Native Application Architectures
pdf   2015 Mark Richards Software Architecture Patterns
pdf   2015 David Sawyer McFarland CSS The Missing Manual
pdf   2015 Christian Crumlish, Erin Malone Designing Social Interfaces - 2ed.
pdf   2015 Zachary Radtka, Donald Miner Hadoop with Python
pdf 152 2015 Melanie Swan Blockchain: Blueprint for a New Economy
pdf 0 2015 David Mertz Functional Programming in Python
pdf 126 2015 Lindsay Bassett Introduction to JavaScript Object Notation: A To-the-Point Guide to JSON
pdf 104 2015 Ted Dunning, Ellen Friedman Real-World Hadoop
pdf 1048 2015 Matt Neuburg Programming iOS 9: Dive Deep into Views, View Controllers, and Frameworks
pdf 1069 2015 David Pogue Switching to the Mac: The Missing Manual
pdf 112 2015 Eric A. Meyer Colors, Backgrounds, and Gradients: Adding Individuality with CSS
pdf 1136 2015 Joseph Albahari, Ben Albahari C# 6.0 in a Nutshell, 6th Edition: The Definitive Reference
pdf 118 2015 Raymond Camden Client-Side Data Storage: Keeping It Local
pdf 1218 2015 John M. Hughes Practical Electronics Components and Techniques
pdf 129 2015 J. David Eisenberg Etudes for ClojureScript: Companion Exercises for Introducing ClojureScript
pdf 130 2015 Steve Martinelli, Henry Nash, Brad Topol Identity, Authentication, and Access Management in OpenStack: Implementing and Deploying Keystone
pdf 0 2015 Amelia Bellamy-Royds, Kurt Cagle SVG Text Layout: Words as Art
pdf 278 2015 Kyle Simpson ES6 & Beyond
pdf 256 2015 Ryan Mitchell Web Scraping with Python: Collecting Data from the Modern Web
pdf 266 2015 Doug Sillars High Performance Android Apps: Improve Ratings with Speed, Optimizations, and Testing
pdf 268 2015 Josh Lockhart Modern PHP: New Features and Good Practices
pdf 272 2015 Mohammad Kamrul Islam, Aravind Srinivasan Apache Oozie: The Workflow Scheduler for Hadoop
pdf 272 2015 Kyle Simpson You Dont Know JS: ES6 & Beyond
pdf 272 2015 Owen Yamauchi Hack and HHVM: Programming Productivity Without Breaking Things
pdf 274 2015 Marc Rochkind Programming Chrome Apps: Develop Cross-Platform Apps for Chrome
pdf 274 2015 Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis
pdf 253 2015 Kurt W. Smith Cython: A Guide for Python Programmers
pdf 278 2015 Aditya Gupta, Arun Gupta Title Minecraft Modding with Forge A Family-Friendly Guide to Building Fun Mods in Java
pdf 276 2015 Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills Advanced Analytics with Spark: Patterns for Learning from Data at Scale
pdf 278 2015 Mike Ryan, Federico Lucifredi AWS System Administration: Best Practices for Sysadmins in the Amazon Cloud
pdf 280 2015 Sam Newman Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems
pdf 284 2015 Samantha Kleinberg Why: A Guide to Finding and Using Causes
pdf 292 2015 Allen B. Downey Think Python: How to Think Like a Computer Scientist - 2ed.
pdf 292 2015 Allen B. Downey Think Python, 2nd Edition: How to Think Like a Computer Scientist
pdf 222 2015 Jennifer Hodgdon Programmers Guide to Drupal: Principles, Practices, and Pitfalls - 2ed.
pdf 120 2015 Tony Parisi Learning Virtual Reality: Developing Immersive Experiences and Applications for Desktop, Web, and Mobile
pdf 296 2015 Kyle Simpson You Dont Know JS: Async & Performance
pdf 293 2015 Kathy Sierra Badass: Making Users Awesome
pdf 276 2015 Jeff Bollinger, Brandon Enright, Matthew Valites Crafting the InfoSec Playbook: Security Monitoring and Incident Response Master Plan
pdf 238 2015 Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem Graph Databases: New Opportunities for Connected Data - 2ed.
pdf 224 2015 Karl Matthias, Sean P. Kane Docker: Up and Running
pdf 224 2015 Karl Matthias, Sean P. Kane Docker: Up & Running: Shipping Reliable Containers in Production
pdf 232 2015 Jeff Sussna Designing Delivery: Rethinking IT in the Digital Service Economy
pdf 278 2015 Jamie Munro ASP.NET MVC 5 with Bootstrap and Knockout.js: Building Dynamic, Responsive Web Applications
pdf 252 2015 Jarrod Overson, Jason Strimpel Developing Web Components: UI from jQuery to Polymer
pdf 232 2015 Joseph Albahari, Ben Albahari C# 6.0 Pocket Reference: Instant Help for C# 6.0 Programmers
pdf 235 2015 Kirk, Matthew; Loukides, Michael Kosta; Monaghan, Rachel; Spencer, Ann; Volkhausen, Ellie; Yarbrough, Melanie Thoughtful machine learning : a test-driven approach
pdf 236 2015 Anthony Gray Swift Pocket Reference, 2nd Edition: Programming for iOS and OS X
pdf 224 2015 Michael Fitzgerald Ruby Pocket Reference, 2nd Edition: Instant Help for Ruby Programmers
pdf 238 2015 Natalie Kuldell PhD, Rachel Bernstein, Karen Ingram, Kathryn M. Hart BioBuilder: Synthetic Biology in the Lab
pdf 242 2015 Carin Meier Living Clojure
pdf 250 2015 Stoyan Stefanov React: Up & Running: Building Web Applications
pdf 250 2015 Chris Barbour Puppet Best Practices: Design patterns for maintainable code
pdf 250 2015 Deane Barker Web Content Management: Systems, Features, and Best Practices
pdf 250 2015 Jo Rhett Learning Puppet 4: A Guide to Configuration Management and Automation
pdf 250 2015 Richard Banfield, C. Todd Lombardo, Trace Wax Design Sprint: A Practical Guidebook for Creating Great Digital Products
pdf 250 2015 Joel Marsh UX for Beginners: 100 Short Lessons to Get You Started
pdf 250 2015 John Jay Hilfiger Graphing Data with R: An Introduction
pdf 250 2015 James Kalbach Mapping Experiences: Aligning for Business Value
pdf 250 2015 Kief Morris Infrastructure as Code: Managing Servers in the Cloud
pdf 250 2015 Chris Dawson, Ben Straub GitHub: Amplify Your Software Development with Social Coding
pdf 302 2016 Chris Dawson, Ben Straub Building Tools with GitHub: Customize Your Workflow
pdf 322 2016 Kenneth Reitz, Tanya Schlusser The Hitchhiker’s Guide to Python: Best Practices for Development
pdf 334 2016 Mike Amundsen RESTful Web Clients: Enabling Reuse Through Hypermedia
pdf 339 2016 Ethan Brown Learning JavaScript - 3ed.
pdf 355 2016 Adrian Mouat Using Docker: Developing and Deploying Software with Containers
pdf 388 2016 Kurt Guntheroth Optimized C++: Proven Techniques for Heightened Performance
pdf 364 2016 Ethan Brown Learning JavaScript: Add Sparkle and Life to Your Web Pages - 3ed.
pdf 384 2016 James Kalbach Mapping Experiences: A Complete Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams
pdf 369 2016 Randal L. Schwartz, brian d foy, Tom Phoenix Learning Perl: Making Easy Things Easy and Hard Things Possible, 7th Edition - 7ed.
pdf 269 2016 Douglas Richard, Jr. Hanks Juniper QFX10000 Series: A Comprehensive Guide to Building Next-Generation Data Centers
pdf 372 2016 Tomasz Nurkiewicz, Ben Christensen Reactive Programming with RxJava: Creating Asynchronous, Event-Based Applications
pdf 358 2016 Ethan Brown Learning JavaScript: JavaScript Essentials for Modern Application Development - 3ed.
pdf 300 2016 Darren Cook Practical Machine Learning with H2O: Powerful, Scalable Techniques for Deep Learning and AI
pdf 300 2016 Neha Narkhede, Gwen Shapira, Todd Palino Kafka: The Definitive Guide: Real-time data and stream processing at scale
pdf 300 2016 Clinton W. Brownley Foundations for Analytics with Python: From non-programmer to hacker
pdf 288 2016 Bengfort, B.; Kim, J. Data Analytics with Hadoop: An Introduction for Data Scientists
pdf 288 2016 Simon King, Kuen Chang Understanding Industrial Design: Principles for UX and Interaction Design
pdf 278 2016 Cathy Pearl Designing Voice User Interfaces: Principles of Conversational Experiences
pdf 272 2016 Daniel J. Barrett Linux Pocket Guide: Essential Commands - 3ed.
pdf 252 2016 Allen B. Downey, Chris Mayfield Think Java: How to Think Like a Computer Scientist
pdf 390 2016 George T. Heineman, Gary Pollice, Stanley Selkow Algorithms in a Nutshell: A Practical Guide - 2ed.
pdf 808 2016 David Pogue Switching to the Mac: The Missing Manual, El Capitan Edition: The book that should have been in the box
pdf 250 2016 Miriah Meyer, Danyel Fisher Making Sense of Data: Designing Effective Visualizations
pdf 250 2016 Matt Stauffer Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps
pdf 274 2016 Shelley Powers Learning Node, 2nd Edition: Moving to the Server-Side
pdf 536 2016 Paris Buttfield-Addison, Jon Manning, Tim Nugent Learning Swift: Building Apps for OS X and iOS
pdf 150 2016 Colin Gillespie, Robin Lovelace Efficient R Programming: A Practical Guide to Smarter Programming
pdf 242 2016 McAnlis, Haecky Understanding Compression: Data Compression for Modern Developers
pdf 95 2016 Susan J. Fowler Production-Ready Microservices: Building Standardized Systems Across an Engineering Organization
pdf 882 2016 David Pogue macOS Sierra
pdf 871 2016 Vandad Nahavandipoor iOS 10 Swift Programming Cookbook
pdf 83 2016 Eric A. Meyer Grid Layout in CSS: Interface Layout for the Web
pdf 795 2016 Matt Stauffer Laravel: Up and Running: A Framework for Building Modern PHP Apps
pdf 620 2016 Matt Neuburg iOS 10 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics
pdf 600 2016 Benjamin J Evans, James Gough Optimizing Java: Practical Techniques for Improved Performance Tuning
pdf 552 2016 Betsy Beyer, Chris Jones, Jennifer Petoff, Niall Richard Murphy Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems
pdf 550 2016 Kyran Dale Data Visualization with Python and JavaScript: Scrape, Clean, Explore & Transform Your Data
pdf 74 2016 James Lehmer Ten Steps to Linux Survival: Essentials for Navigating the Bash Jungle
pdf 548 2016 Jake VanderPlas Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data
pdf 393 2016 Randal L. Schwartz,brian d foy,Tom Phoenix Learning Perl - 7ed.
pdf 510 2016 Simon Monk Raspberry Pi Cookbook: Software and Hardware Problems and Solutions - 2ed.
pdf 501 2016 Jacqueline Kazil, Katharine Jarmul Data Wrangling with Python: Tips and Tools to Make Your Life Easier
pdf 50 2016 Eric A. Meyer Positioning in CSS: Layout Enhancements for the Web
pdf 456 2016 Bruce Mcpherson Going GAS: From VBA to Google Apps Script
pdf 452 2016 C. J. Date The new relational database dictionary : a comprehensive glossary of concepts arising in connection with the relational model of data, with definitions and illustrative examples
pdf 44 2016 Eric A. Meyer Table Layout in CSS: CSS Table Rendering in Detail
pdf 416 2016 David Sklar Learning PHP: A Gentle Introduction to the Webs Most Popular Language
pdf 400 2016 Zoiner Tejada Mastering Azure Analytics: Architecting in the Cloud with Azure Data Lake, HDInsight, and Spark
pdf 400 2016 Andreas C. Mueller, Sarah Guido Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists
pdf 400 2016 Jim Blandy, Jason Orendorff Programming Rust: Fast, Safe Systems Development
pdf 396 2016 Adrian Kaehler Learning OpenCV Computer Vision in C++ with the OpenCV Library Early 2016 Release
pdf 550 2016 Deane Barker Web Content Management
pdf   2016 Peter McGowan Mastering CloudForms Automation
pdf   2016 Mark Richards Microservices vs. Service-Oriented Architecture
pdf   2016 Jonas Bon Reactive Microservices Architecture
pdf   2016 Mark Richards Microservices AntiPatterns and Pitfalls
pdf   2016 VanderPlas A Whirlwind Tour of Python
pdf   2016 Susan Fowler Microservices in Production
pdf   2016 Graham Dumpleton, Grant Shipley OpenShift for Developers A Guide for Impatient Beginners
pdf   2016 Paul Barry Head First Python A Brain-Friendly Guide - 2ed.
pdf   2016 Andreas Antonopoulos Mastering Bitcoin Unlocking Digital Cryptocurrencies - 2ed.
pdf   2016 Chris McNab Network Security Assessment Know Your Network - 3ed.
pdf   2016 Eben Hewitt Cassandra The Definitive Guide - 2ed.
pdf 0 2016 Alice Zheng Mastering Feature Engineering Principles and Techniques for Data Scientists (Early Release)
pdf   2016 Matt Neuburg Programming iOS 10 Dive Deep into Views, View Controllers, and Frameworks
pdf   2016 Stoyan Stefanov React. Up & Running. Building Web Applications
pdf   2016 Jennifer Hodgdon Programmers Guide to Drupal
pdf   2016 Patrick Mulder, Kelsey Breseman Node.js for Embedded Systems Using Web Technologies to Build Connected Devices
pdf   2016 Gregory T Brown Programming Beyond Practices Be More Than Just a Code Monkey
pdf   2016 Nadareishvili, Mitra, McLarty, Amundsen Microservice Architecture Aligning Principles, Practices, and Culture
pdf   2016 Raval Decentralized Applications Harnessing Bitcoin’s Blockchain Technology
pdf   2016 Jon Manning, Paris Buttfield-Addison Swift Development for the Apple Watch An Intro to the WatchKit Framework, Glances, and Notifications
pdf   2016 Lee Atchison Architecting for Scale
pdf   2016 Caleb Hattingh 20 Python Libraries You Arent Using (But Should)
pdf   2016 Sam R. Alapati Modern Linux Administration How to Become a Cutting-Edge Linux Administrator
pdf 238 2016 Dave Taylor Learning Unix for OS X: Going Deep With the Terminal and Shell - 2ed.
pdf 155 2016 Arnold Robbins Bash Pocket Reference: Help for Power Users and Sys Admins - 2ed.
pdf   2016 Joel Marsh UX for Beginners A Crash Course in 100 Short Lessons
pdf 174 2016 Katherine Hague Funded: The Entrepreneur’s Guide to Raising Your First Round
pdf 230 2016 Joseph Albahari, Ben Albahari C# 6.0 Pocket Reference
pdf   2016 Gaurav Vaish High Performance iOS Apps Optimize Your Code for Better Apps
pdf 0 2016 Jeff Carpenter, Eben Hewitt Cassandra: The Definitive Guide: Distributed Data at Web Scale - 2ed.
pdf 198 2016 Micah Godbolt Frontend Architecture for Design Systems: A Modern Blueprint for Scalable and Sustainable Websites
pdf 194 2016 Jonathan LeBlanc, Tim Messerschmidt Identity and Data Security for Web Development: Best Practices
pdf 180 2016 Lorna Jane Mitchell PHP Web Services, 2nd Edition: APIs for the Modern Web
pdf 175 2016 Holden Karau, Rachel Warren High Performance Spark: Best practices for scaling and optimizing Apache Spark
pdf 210 2016 Jason Strimpel, Maxime Najim Building Isomorphic JavaScript Apps: From Concept to Implementation to Real-World Solutions
pdf 172 2016 Joost Visser, Sylvan Rigal, Gijs Wijnholds, Pascal van Eck, Rob van der Leek Building Maintainable Software, C# Edition: Ten Guidelines for Future-Proof Code
pdf 168 2016 Joost Visser Building Maintainable Software, Java Edition: Ten Guidelines for Future-Proof Code
pdf 168 2016 Ken Kousen Gradle Recipes for Android: Master the New Build System for Android
pdf 160 2016 Christine McKinty, Antoine Mottier Designing Efficient BPM Applications: A Process-Based Guide for Beginners
pdf 118 2016 Estelle Weyl Transitions and Animations in CSS: Adding Motion with CSS
pdf 0 2016 Alan Gates, Daniel Dai Programming Pig Dataflow Scripting with Hadoop - 2ed.
pdf 180 2016 Lorna Jane Mitchell PHP Web Services: APIs for the Modern Web - 2ed.
pdf 153 2016 Jim Blandy; Jason Orendorff Programming Rust
pdf 1017 2016 Juval Lأ¶wy, Michael Montgomery Programming WCF Services - 4ed.
pdf 0 2016 Ian F. Darwin Android Cookbook - 2ed.
pdf 1133 2016 Joseph Albahari, Ben Albahari C# 6.0 in a Nutshell - 6ed.
pdf 0 2016 Peter Prinz, Tony Crawford C in a Nutshell The Definitive Reference
pdf 124 2016 Caleb Doxsey Introducing Go: Build Reliable, Scalable Programs
pdf 134 2016 Thomas Nield Getting Started with SQL: A Hands-On Approach for Beginners
pdf 136 2016 Joost Visser Building Software Teams: Ten Best Practices for Effective Software Development
pdf 140 2016 Allen B. Downey Think DSP: Digital Signal Processing in Python
pdf 142 2016 Tim Mackey, J.K. Benedict XenServer Administration Handbook: Practical Recipes for Successful Deployments
pdf 351 2017 Russell Jurney Agile Data Science 2.0: Building Full-Stack Data Analytics Applications with Spark
pdf 302 2017 Ken Kousen Modern Java Recipes. Simple Solutions to Difficult Problems in Java 8 and 9
pdf 288 2017 Nikhil Buduma, Nicholas Locascio Fundamentals of Deep Learning: Designing Next-Generation Machine Intelligence Algorithms
pdf 374 2017   Examining Mental Health Through Social Constructionism The Language of Mental Health
pdf 275 2017 Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills Advanced Analytics with Spark: Patterns for Learning from Data at Scale - 2ed.
pdf 324 2017 Alex Banks, Eve Porcello Learning React: Functional Web Development with React and Redux
pdf 273 2017 Sander Mak, Paul Bakker Java 9 Modularity: Patterns and Practices for Developing Maintainable Applications
pdf 250 2017 Peter Bruce, Andrew Bruce Practical Statistics for Data Scientists: 50 Essential Concepts
pdf 244 2017 Camille Fournier The Manager’s Path: A Guide for Tech Leaders Navigating Growth and Change
pdf 233 2017 Joseph Albahari, Ben Albahari C# 7.0 Pocket Reference: Instant Help for C# 7.0 Programmers
pdf 382 2017 Andreas M. Antonopoulos Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain - 2ed.
pdf 232 2017 Kevin Hoffman Building Microservices with ASP.NET Core: Develop, Test, and Deploy Cross-Platform Services in the Cloud
pdf 230 2017 Tom Hope, Yehezkel S. Resheff, Itay Lieder Learning TensorFlow. A Guide to building Deep Learning Systems
pdf 243 2017 Sarah Drasner SVG Animations. From Common UX Implementations to Complex Responsive Animation
pdf 564 2017 Aurأ©lien Gأ©ron Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems
pdf   2017 Chris Griffith Mobile App Development with Ionic 2 (Early release)
pdf 226 2017 Katherine Cox-Buday Concurrency in Go: Tools and Techniques for Developers
pdf 930 2017 Dawn Griffiths, David Griffiths Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide - 2ed.
pdf 793 2017 David Pogue iPhone - 10ed.
pdf 744 2017 Alex Martelli, Anna Ravenscroft, Steve Holden Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference - 3ed.
pdf 630 2017 Bill Chambers, Matei Zaharia Spark. The Definitive Guide. Big data processing made simple
pdf 614 2017 Percival, H.J.W. Test-Driven Development with Python: Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript - 2ed.
pdf 422 2017 Regina O. Obe, Leo S. Hsu PostgreSQL: Up and Running: A Practical Guide to the Advanced Open Source Database - 3ed.
pdf 562 2017 Peter Bruce, Andrew Bruce Practical Statistics for Data Scientist
pdf 541 2017 Wes McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython - 2ed.
pdf 532 2017 Josh Patterson, Adam Gibson Deep Learning: A Practitioner’s Approach
pdf 522 2017 Hadley Wickham, Garrett Grolemund R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data
pdf 479 2017 Mike Ryan, Federico Lucifredi AWS System Administration. Best Practices for Sysadmins in the Amazon Cloud
pdf 425 2017 Evan Burchard Refactoring JavaScript
pdf 614 2017 Martin Kleppmann Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems - 6ed.
pdf 0 2017 Jon Manning, Paris Buttfield-Addison Mobile Game Development with Unity: Build Once, Deploy Anywhere
pdf 1673 2017 Carl Albing, JP Vossen bash Cookbook: Solutions and Examples for bash Users - 2ed.
pdf   2017 Amelia Bellamy-Royds, Kurt Cagle, Dudley Storey Using SVG with CSS3 and HTML5 Vector Graphics for Web Design
pdf   2017 Jon Manning, Paris Buttfield-Addison, Tim Nugent Learning Swift Building Apps for OSX, iOS, and Beyond - 2ed.
pdf   2017 Yevgeniy Brikman Terraform Up and Running (Early Release)
pdf   2017 Anne Ahola Ward The SEO Battlefield (Early Release)
pdf   2017 Simon Monk Electronics Cookbook. Practical Electronic Recipes With Arduino And Raspberry Pi
pdf   2017 Kirupa Chinnathambi Creating Web Animations
pdf   2017 Andrew Stellman, Jennifer Greene Head First Agile A Brain-Friendly Guide to Agile and the PMI-ACP Certification
pdf   2017 Jeff Gothelf, Josh Seiden Lean UX. Designing Great Products with Agile Teams - 2ed.
pdf   2017 Ian F. Darwin Android Cookbook. Problems and Solutions for Android Developers - 2ed.
pdf   2017 Raymond Camden, Brian Rinaldi Working with Static Sites Bringing the Power of Simple to Modern Websites
pdf 0 2017 Stephen Ludin, Javier Garza Learning HTTP2 A Practical Guide for Beginners [chs. 1 and 2 ONLY]
pdf   2017 Bill Havanki Moving Hadoop to the Cloud
pdf 0 2017 Jason Edelman, Scott S. Lowe, Matt Oswalt Network Programmability and Automation [Early Release]
pdf 222 2017 Justin Rajewski Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL
pdf 0 2017 Laine Campbell, Charity Majors Database Reliability Engineering Designing and Operating Resilient Database Systems
pdf 1018 2017 Adrian Kaehler, Gary Bradski Learning OpenCV 3: Computer vision in C++ with the OpenCV library
pdf 150 2017 Estelle Weyl Flexbox in CSS
pdf 152 2017 Olaf Reich, Frank Girardi, Karl Tamussino, Hellmuth Pickel Burghardts Primary Care Colposcopy Textbook and Atlas - 2ed.
pdf 169 2017 Alexander Schmitt Algebra I: Commutative Algebra [Lecture notes]
pdf 173 2017 Rob Schnepp, Ron Vidal, Chris Hawley Incident Management for Operations
pdf 174 2017 Allan Liska, Timothy Gallo Ransomware. Defending Against Digital Extortion
pdf 184 2017 Julia Silge, David Robinson Text Mining with R: A Tidy Approach
pdf 187 2017 Jan Kunigk, Lars George, Paul Wilkinson, Ian Buss Hadoop in the Enterprise. Architecture. A Guide to Successful Integration
pdf 199 2017 Simon St. Laurent Introducing Erlang: Getting Started in Functional Programming - 2ed.
pdf 204 2017 Matthew Kirk Thoughtful Machine Learning with Python: A Test-Driven Approach
pdf 210 2017 Nicholas H. Tollervey Programming with MicroPython: Embedded Programming with Microcontrollers and Python
pdf 217 2017 Neal Ford, Rebecca Parsons, Patrick Kua Building Evolutionary Architectures: Support Constant Change
pdf 0 2017 Yiannis Kanellopoulos & Tim Walker Improving Code Quality

 


مبلغ قابل پرداخت 30,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 378

برچسب های مهم

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "کتابخانه دیجیتال فوركيا" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما