کتابخانه دیجیتال فوركيا

کتابخانه دیجیتال فوركيا

دانلود کتابهای الکترونیکی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

آیا از پشنیبانی سایت راضی هستید؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases


Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases

Title: Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases  | Author(s): Carol J. Baker, MD, FAAP | Year: 2017 | Edition: 3rd Edition | Language: English | Pages: 786 | Size: 33 MB | Extension: pdf

 

New third edition of the best-selling resource aids in the diagnosis and treatment of more than 100 of the most commonly seen pediatric infectious diseases.

Streamline disease recognition and clinical decision-making with more than 1,300 finely detailed color images adjacent to step-by-step guidelines.

Three new chapters added covering fungal diseases, hemorrhagic fevers (filoviruses), and trichuriasis.

Includes more than 1,300 full-color images!

Concise text descriptions step through diagnosis, evaluation, and management essentials for each condition.

 

Table of Contents:

 • Preface
 • Page 1
  1. Actinomycosis
 • Page 4
  2. Adenovirus Infections
 • Page 7
  3. Amebiasis
 • Page 13
  4. Amebic Meningoencephalitis and Keratitis (Naegleria fowleri, Acanthamoeba Species, and Balamuthia mandrillaris)
 • Page 18
  5. Anthrax
 • Page 24
  6. Arboviruses (Including California Serogroup, Chikungunya, Colorado Tick Fever, Eastern Equine Encephalitis, Japanese Encephalitis, Powassan, St. Louis Encephalitis, Tick-Borne Encephalitis, Venezuelan Equine Encephalitis, Western Equine Encephalitis, and Yellow Fever Viruses)
 • Page 33
  7. Arcanobacterium haemolyticum Infections
 • Page 35
  8. Ascaris lumbricoides Infections
 • Page 38
  9. Aspergillosis
 • Page 43
  10. Astrovirus Infections
 • Page 45
  11. Babesiosis
 • Page 49
  12. Bacillus cereus Infections
 • Page 51
  13. Bacterial Vaginosis
 • Page 53
  14. Bacteroides and Prevotella Infections
 • Page 56
  15. Balantidium coli Infections (Balantidiasis)
 • Page 58
  16. Baylisascaris Infections
 • Page 62
  17. Infections With Blastocystis hominis and Other Subtypes
 • Page 64
  18. Blastomycosis
 • Page 66
  19. Bocavirus
 • Page 67
  20. Borrelia Infections (Relapsing Fever)
 • Page 70
  21. Brucellosis
 • Page 73
  22. Burkholderia Infections
 • Page 76
  23. Campylobacter Infections
 • Page 79
  24. Candidiasis
 • Page 88
  25. Cat-Scratch Disease (Bartonella henselae)
 • Page 93
  26. Chancroid
 • Page 95
  27. Chlamydophila (Formerly Chlamydia) Pneumonia
 • Page 97
  28. Chlamydophila (Formerly Chlamydia) Psittaci (Psittacosis, Ornithosis, Parrot Fever)
 • Page 99
  29. Chlamydia trachomatis
 • Page 104
  30. Botulism and Infant Botulism (Clostridium botulinum)
 • Page 109
  31. Clostridial Myonecrosis (Gas Gangrene)
 • Page 111
  32. Clostridium difficile
 • Page 114
  33. Clostridium perfringens Food Poisoning
 • Page 116
  34. Coccidioidomycosis
 • Page 122
  35. Coronaviruses, Including Sars and Mers
 • Page 126
  36. Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii Infections (Cryptococcosis)
 • Page 129
  37. Cryptosporidiosis
 • Page 134
  38. Cutaneous Larva Migrans
 • Page 136
  39. Cyclosporiasis
 • Page 138
  40. Cytomegalovirus Infection
 • Page 145
  41. Dengue
 • Page 149
  42. Diphtheria
 • Page 154
  43. Ehrlichia, Anaplasma, and Related Infections (Human Ehrlichiosis, Anaplasmosis, and Related Infections)
 • Page 160
  44. Enterovirus (Nonpoliovirus) (Group a and B Coxsackieviruses, Echoviruses, Numbered Enteroviruses)
 • Page 165
  45. Epstein-Barr Virus Infections (Infectious Mononucleosis)
 • Page 169
  46. Escherichia coli and Other Gram-Negative Bacilli (Septicemia and Meningitis in Neonates)
 • Page 174
  47. Escherichia coli Diarrhea (Including Hemolytic Uremic Syndrome)
 • Page 179
  48. Fungal Diseases
 • Page 183
  49. Fusobacterium Infections (Including Lemierre Disease)
 • Page 186
  50. Giardia intestinalis (Formerly Giardia lamblia and Giardia duodenalis) Infections (Giardiasis)
 • Page 190
  51. Gonococcal Infections
 • Page 198
  52. Granuloma Inguinale (Donovanosis)
 • Page 200
  53. Haemophilus influenzae Infections
 • Page 207
  54. Hantavirus Pulmonary Syndrome
 • Page 213
  55. Helicobacter pylori Infections
 • Page 215
  56. Hemorrhagic Fevers Caused by Arenaviruses
 • Page 218
  57. Hemorrhagic Fevers Caused by Bunyaviruses
 • Page 221
  58. Hemorrhagic Fevers Caused by Filoviruses: Ebola and Marburg
 • Page 226
  59. Hepatitis A
 • Page 230
  60. Hepatitis B
 • Page 238
  61. Hepatitis C
 • Page 242
  62. Hepatitis D
 • Page 244
  63. Hepatitis E
 • Page 246
  64. Herpes Simplex
 • Page 258
  65. Histoplasmosis
 • Page 264
  66. Hookworm Infections (Ancylostoma duodenale and Necator americanus)
 • Page 268
  67. Human Herpesvirus 6 (Including Roseola) and 7
 • Page 271
  68. Human Herpesvirus
 • Page 273
  69. Human Immunodeficiency Virus Infection
 • Page 294
  70. Influenza
 • Page 306
  71. Isosporiasis (Now Designated as Cystoisosporiasis)
 • Page 309
  72. Kawasaki Disease
 • Page 317
  73. Kingella kingae Infections
 • Page 319
  74. Legionella pneumophila Infections
 • Page 323
  75. Leishmaniasis
 • Page 330
  76. Leprosy
 • Page 335
  77. Leptospirosis
 • Page 339
  78. Listeria monocytogenes Infections (Listeriosis)
 • Page 343
  79. Lyme Disease (Lyme Borreliosis, Borrelia burgdorferi Infection)
 • Page 355
  80. Lymphatic Filariasis (Bancroftian, Malayan, and Timorian)
 • Page 359
  81. Lymphocytic Choriomeningitis
 • Page 361
  82. Malaria
 • Page 372
  83. Measles
 • Page 378
  84. Meningococcal Infections
 • Page 385
  85. Human Metapneumovirus
 • Page 386
  86. Microsporidia Infections (Microsporidiosis)
 • Page 389
  87. Molluscum Contagiosum
 • Page 392
  88. Mumps
 • Page 396
  89. Mycoplasma pneumoniae and Other Mycoplasma Species Infections
 • Page 401
  90. Nocardiosis
 • Page 404
  91. Norovirus and Other Human Calicivirus Infections
 • Page 405
  92. Onchocerciasis (River Blindness, Filariasis)
 • Page 407
  93. Human Papillomaviruses
 • Page 411
  94. Paracoccidioidomycosis (South American Blastomycosis)
 • Page 413
  95. Paragonimiasis
 • Page 416
  96. Parainfluenza Viral Infections
 • Page 420
  97. Parasitic Diseases
 • Page 430
  98. Parvovirus B19 (Erythema Infectiosum, Fifth Disease)
 • Page 435
  99. Pasteurella Infections
 • Page 437
  100. Pediculosis Capitis (Head Lice)
 • Page 441
  101. Pediculosis Corporis (Body Lice)
 • Page 443
  102. Pediculosis Pubis (Pubic Lice, Crab Lice)
 • Page 445
  103. Pertussis (Whooping Cough)
 • Page 452
  104. Pinworm Infection (Enterobius vermicularis)
 • Page 455
  105. Pityriasis Versicolor (Tinea Versicolor)
 • Page 457
  106. Plague
 • Page 464
  107. Pneumococcal Infections
 • Page 472
  108. Pneumocystis jiroveci Infections
 • Page 476
  109. Poliovirus Infections
 • Page 481
  110. Prion Diseases: Transmissible Spongiform Encephalopathies
 • Page 485
  111. Q Fever (Coxiella burnetii Infection)
 • Page 488
  112. Rabies
 • Page 492
  113. Rat-Bite Fever
 • Page 494
  114. Respiratory Syncytial Virus
 • Page 498
  115. Rickettsial Diseases
 • Page 500
  116. Rickettsialpox
 • Page 502
  117. Rocky Mountain Spotted Fever
 • Page 508
  118. Rotavirus Infections
 • Page 510
  119. Rubella
 • Page 516
  120. Salmonella Infections
 • Page 524
  121. Scabies
 • Page 529
  122. Schistosomiasis
 • Page 535
  123. Shigella Infections
 • Page 539
  124. Smallpox (Variola)
 • Page 545
  125. Sporotrichosis
 • Page 548
  126. Staphylococcal Infections
 • Page 568
  127. Group A Streptococcal Infections
 • Page 582
  128. Group B Streptococcal Infections
 • Page 586
  129. Non-Group A or B Streptococcal and Enterococcal Infections
 • Page 591
  130. Strongyloidiasis (Strongyloides stercoralis)
 • Page 594
  131. Syphilis
 • Page 611
  132. Tapeworm Diseases (Taeniasis and Cysticercosis)
 • Page 616
  133. Other Tapeworm Infections (Including Hydatid Disease)
 • Page 619
  134. Tetanus (Lockjaw)
 • Page 622
  135. Tinea Capitis (Ringworm of the Scalp)
 • Page 626
  136. Tinea Corporis (Ringworm of the Body)
 • Page 629
  137. Tinea Cruris (Jock Itch)
 • Page 631
  138. Tinea Pedis and Tinea Unguium (Athlete’s Foot, Ringworm of the Feet)
 • Page 634
  139. Toxocariasis (Visceral Toxocariasis [previously Visceral Larva Migrans]; Ocular Toxocariasis [previously Ocular Larva Migrans])
 • Page 637
  140. Toxoplasma gondii Infections (Toxoplasmosis)
 • Page 647
  141. Trichinellosis (Trichinella spiralis and Other Species)
 • Page 651
  142. Trichomonas vaginalis Infections (Trichomoniasis)
 • Page 655
  143. Trichuriasis (Whipworm Infection)
 • Page 657
  144. African Trypanosomiasis (African Sleeping Sickness)
 • Page 660
  145. American Trypanosomiasis (Chagas Disease)
 • Page 664
  146. Tuberculosis
 • Page 686
  147. Diseases Caused by Nontuberculous Mycobacteria (Environmental Mycobacteria, Mycobacteria Other Than Mycobacterium tuberculosis)
 • Page 693
  148. Tularemia
 • Page 698
  149. Endemic Typhus (Murine Typhus)
 • Page 700
  150. Epidemic Typhus (Louseborne or Sylvatic Typhus)
 • Page 703
  151. Varicella-Zoster Virus Infections
 • Page 712
  152. Cholera (Vibrio cholerae)
 • Page 716
  153. Other Vibrio Infections
 • Page 718
  154. West Nile Virus
 • Page 723
  155. Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis Infections (Enteritis and Other Illnesses)
 • Page 735
  Index

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 101

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "کتابخانه دیجیتال فوركيا" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما