کتابخانه دیجیتال فوركيا

کتابخانه دیجیتال فوركيا

دانلود کتابهای الکترونیکی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

آیا از پشنیبانی سایت راضی هستید؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه


p><!--StartFragment

حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه

 

این متن شامل 16 صفحه می باشد

 

طرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندي 12 کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گرديدو.12 کشور مورد بررسي از کشورهاي خاورميانه وشمال افريقا انتخاب گرديد.واز تجزيه وتحليل culsterدر طبقه بندي اين کشورها استفاده گرديد .

نتايج :نتايج حاکي از آن است که کنترل قانوني مطابق با فرضيات گري در اتباط با ايران تاييد مي گردد و تاحدي براي بحرين ،اردن،عمان و قطر تاييد مي گردد .ضمنا براي پاکستان ،ترکيه ،مالزي و اندونزي آن رد مي گردد.

 

محدوديت هاي تحقيق : يکي از مشکلات اصلي اين تحقيق جمع آوري داده هاي زياد از کشورهاي گوناگون است.

 

ضرورت تحقيق: يافته هاي اين تحقيق منبع اطلاعاتي در ارتباط با قدرت يا اختيار حسابداري در اين کشورهاست که دانش و ادبيات بين المللي را در ارتباط با حسابداري اين کشورها بهبود مي بخشد.

کاربرد:يافته هاي اين تحقيق در فرآيند هماهنگي در رويه هاي بين المللي حسابداري مفيد است

 

کلمات کليدي :حسابداري ،کشورهاي در حال توسعه ،فرهنگ

 

نوع تحقيق: بررسي ادبيات

مقدمه :

اثر فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري در کشورهاي مختلف در سه دهه اخي موضوع تحقيق بوده است . ارزشهاي مختلف فرهنگي بر ارزشهاي حسابداري در سطح ملي وبين المللي تاثير مي گذارد (fechner&kilgore1994).در اين زمينه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سيستمهای حسابداري ملي تاثير به سزائي داردواختلاف رويه هاي مختلف حسابداري از اختلاف ارزش هاي فرهنگ ملي نشأت مي گيرد. محيط فرهنگي بعنوان يک سيستم ملي يا منطقه اي ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصيات، قانون، آموزش و سازمانهاي اجتماعي، تکنولوژي و فرهنگ مادي است . انتظار این است که تعامل اين عناصر بر حسابداري بسيار پيچيده باشد .. موضوع اين بحث ارتباطي است که بين ارزشهاي فرهنگ ملي و ارزشهاي منبعث از سيستم هاي حسابداري است. ارتباط ارزشهاي اجتماعي با ارزشهاي حسابداري با مطالعات گري آغاز گرديد و در حقيقت توسعه ابعاد ارزش هاي اجتماعي هافستد ( فردگرائي در مقابل جمع گرائي، اجتناب از ابهام ضعيف و قوي، فاصله قدرت کم وزياد مردگرائي در مقابل زن گرائي به ارزشهاي مختلف حسابداري( کنترل قانوني، حرفه گرائي ، يکنواختي و انعطاف پذيري ، خوش بينانه در مقابه محافظه کاري و شفافيت در مقابل پنهانکاري)مي باشد.

هدف اين مقاله بررس چگونگي تأثير عوامل فرهنگي بر حرفه گرائي در کشورهاي در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گري و مطالعات فرهنگي هافسد، چارچوب نظري جهت ارزيابي قدرت يا اختيار حسابداري (کنترل قانوني يا حرفه گرائي ) در کشور هاي در حال توسعه بسط و آزمون مي گردد .12 کشور منتخب در اين مطالعه عبارت از: بحرين، ايران، بنگلادش، اندونزي، اردن، کويت، عمان، مالزي، پاکستان قطر، عربستان و ترکيه است .

توسعه نظري

هافسد در سال 1997 فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعريف نموده که سبب تمايز اعضاي يک گروه يا يک دسته از سايرين مي گردد . وي اختلاف فرهنگي را در چهار سطح ( سمبليک، فهرماني ، مذهبي و ارزشها) طبقه بندي و اذعان نمود ارزشها سخت ترين مفهوم جهت تعريف هستند ارزش به طور کلي تمايل به ترجيح وظايف يا امور خاص بر ديگري مي باشد. بنابراين ارزشها طريق ويژه اي از رفتار ند که به وسيله جامعه يا فرد ترجيح داده مي شوند. بنابراين ارزشهاي مختلف فرهنگي در مرزهاي ملي سبب ايجاد اختلافات عمده در ارزشهاي اجتماعي و مصنوعات آن از قبيل رويه هاي حسابداري مي گردد. اختلاف در رويه هاي حسابداري از ظهور اختلاف در ارزشهاي فرهنگي حاصل مي گردد لذا فرهنگ و حسابداري در ارتباط با يکديگر مي باشند

شايان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ويژه ساير رشته ها برخوردار گرديده ودر واقع 600 مطالعه بين 1981 تا1992 در اين خصوص صورت پذيرفته است. بنابراين استفاده از اين ارزشها در متون و تحقيقات حسابداري نسبتاً قابل توجيه می باشد .. جدول شماره 1 معيارهاي مختلف هافسد را در کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد

کشور

فردگرائی

فاصله قدرت

اجتناب از ريسک

مردگرائی

 

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

اندونزی

14

6-7

78

43-44

48

12-13

46

22

ايران

41

27

58

24-25

59

20-21

43

17-18

مالزی

26

17

104

50

36

8

50

26-27

پاکستان

14

6-7

55

22

70

26-27

50

26-27

ترکيه

37

24

66

34-35

85

34-35

45

20-21

عربستان

38

25

80

44-45

68

24-25

53

28-29

جدول شماره يک

Cray در سال 1998 ارزشهاي اجتماعي وفرهنگي هافسد را به ارزشهاي حسابداري تبديل و يک رابطه بين آنها برقرار کرد. مدل وي اذعان بر اين دارد که کليه تصميمات سياسي حسابداري در سطح ملي در واکنش به ارزشهاي اجتماعي هافسد

 p><!--EndFragment

  انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 6

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "کتابخانه دیجیتال فوركيا" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما