دانلود کتابهای الکترونیکی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

آیا از پشنیبانی سایت راضی هستید؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

لیست کتابها 1 A-G


p><!--StartFragmenta href="http://dlib.4kia.ir/info/126996/i/?getppsid=18004" target="_blank">Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis 100 cases in clinical ethics and law 11th Annual meeting of the EBMT: European Cooperative Group for Bone Marrow Transplantation 11th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing 2007: MEDICON 2007, 26-30 June 2007, Ljubljana, Slovenia 13th International Conference on Biomedical Engineering: ICBME 2008, 3-6 December 2008, Singapore 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics: NBC 2008 16–20 June 2008 Riga, Latvia 15th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC 2011): 14-17 June 2011, Aalborg, Denmark 16th International conference on production diseases in farm animals: book of abstracts: ICPD 2016, Wageningen, the Netherlands 20-23 Jume 2016 16th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering: 16. NBC & 10. MTD 2014 joint conferences. October 14-16, 2014, Gothenburg, Sweden 1st Global Conference on Biomedical Engineering & 9th Asian-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering: October 9-12, 2014, Tainan, Taiw 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies: Portoroإ¾, Slovenia, Septe 2011 Nurses Drug Handbook 2014 AJN Award Recipient Mastering Simulation: A Nurses Handbook for Success 21st Century Psychology: A Reference Handbook (Sage 21st Century Reference) 21st Century Psychology: A Reference Handbook (Volume 1) 25th Southern Biomedical Engineering Conference 2009, 15 – 17 May 2009, Miami, Florida, USA 26th Southern Biomedical Engineering Conference SBEC 2010, April 30 - May 2, 2010, College Park, Maryland, USA 2-D and 3-D Image Registration for Medical, Remote Sensing, and Industrial Applications 2-D and 3-D Image Registration: for Medical, Remote Sensing, and Industrial Applications 2nd International Adalatآ® Symposium: New Therapy of Ischemic Heart Disease 300+ Developmental Language Strategies for Clinic & Classroom 3D Automated Breast Volume Sonography: A Practical Guide 3D DNA Nanostructure: Methods and Protocols 3D Histology Evaluation of Dermatologic Surgery 3D Imaging in Medicine: Algorithms, Systems, Applications 3D Virtual Treatment Planning of Orthognathic Surgery: A Step-by-Step Approach for Orthodontists and Surgeons 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering: ICNBME-2015, September 23-26, 2015, Chisinau, Republic of Moldova 3rd Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering 2006: Biomed 2006, 11 – 14 December 2006 Kuala Lumpur, Malaysia 4D Modeling and Estimation of Respiratory Motion for Radiation Therapy 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering: ECIFMBE 2008 23–27 November 2008 Antwerp, Belgium 4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam 4th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering 2008: BIOMED 2008 25–28 June 2008 Kuala Lumpur, Malaysia 50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior 55 Years German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine: Tradition and Innovation 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering: 14–18 September 2011, Budapest, Hungary 5th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam 5th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering 2011: (BIOMED 2011) 20-23 June 2011, Kuala Lumpur, Malaysia 60 Years of Survival Outcomes at The University of Texas MD Anderson Cancer Center 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering: MBEC 2014, 7-11 September 2014, Dubrovnik, Croatia 6th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine: Brussels, Belgium, April 15–18, 1986 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010). August 1-6, 2010 Singapore: In Conjunction with 14th International Conference on Biomedical Engineering 7.0 Tesla MRI Brain Atlas: in vivo Atlas with Cryomacrotome Correlation 7.0 Tesla MRI Brain Atlas: In-vivo Atlas with Cryomacrotome Correlation 7.0 Tesla MRI Brain White Matter Atlas 7th Asian-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering: APCMBE 2008 22–25 April 2008 Beijing, China 99mTc-Sestamibi: Clinical Applications A Beginners Guide to Blood Cells A Beginners Guide to Blood Cells, Second Edition A Behavior Analytic View of Child Development (Applied Clinical Psychology) A cabinet of ancient medical curiosities: strange tales and surprising facts from the healing arts of Greece and Rome A Case Approach to Perioperative Drug-Drug Interactions A Case-Based Guide to Clinical Endocrinology A Century of Homeopaths: Their Influence on Medicine and Health A Clinical Guide for the Treatment of Schizophrenia A Clinical Guide to Epileptic Syndromes and their Treatment A Clinical Guide to the Treatment of the Human Stress Response A Clinical Information System for Oncology A Clinician’s Guide to ADHD A Clinicians Guide to Systemic Effects of Periodontal Diseases A clinicians guide to think good-feel good : using CBT with children and young people A Clinicians Guide to Think Good-Feel Good: Using CBT with children and young people A Clinicians Handbook of Child and Adolescent Psychiatry A Clinicians Pearls and Myths in Rheumatology A Colour Atlas of Medical Entomology A Colour Atlas of Salmonid Diseases A Colour Handbook of Oral Medicine A Colour Handbook of Skin Diseases of the Dog and Cat UK Version, Second Edition A colour handbook of small animal dentals, oral & maxillofacial disease A Colour Handbook of Small Animal Emergency and Critical Care Medicine A Colour Handbook of Urinary Stones in Small Animal Medicine A Companion to Health and Medical Geography A Companion to Medical Anthropology A Companion to Paleopathology A Companion to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and Rome A Companion to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and Rome, 2 Volume Set A Computational Model of Reasoning from the Clinical Literature A Concise Guide to Nuclear Medicine A Continuing Trial of Treatment: Medical Pluralism in Papua New Guinea A Coursebook on Scientific and Professional Writing for Speech-Language Pathology, 4th edition A Critical Examination of Ethics in Health Care and Biomedical Research: Voices and Visions A Critical Psychology: Interpretation of the Personal World A Dictionary of Neurological Signs A Dictionary of Neurological Signs A Dictionary of Neuropsychology A DXA Primer for the Practicing Clinician: A Case-Based Manual for Understanding and Interpreting Bone Densitometry A Guide for Delineation of Lymph Nodal Clinical Target Volume in Radiation Therapy A Guide to Bone Marrow Transplantation A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery, Fourth Edition A Guide to Clinical Drug Researchq A Guide to Drugs in Current Use A Guide to Forensic DNA Profiling A Guide to Functional Analytic Psychotherapy: Awareness, Courage, Love, and Behaviorism A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare Professional A Guide to Medical Photography A Guide to Methods in the Biomedical Sciences A Guide to Neonatal and Pediatric ECGs A Guide to Teaching Developmental Psychology A Guide to Teaching Introductory Psychology A Guide to The Vitamins: Their role in health and disease A Handbook for Clinical Teachers A Handbook for Medical Teachers A Handbook of Bioanalysis and Drug Metabolism A Handbook of Diseases of the Skin A Handbook of Mouse Models of Cardiovascular Disease A Handbook of Operative Surgery and Surgical Anatomy. With Chapters on Instruments A Handbook of Pre-Natal Paediatrics for Obstetricians and Pediatricians A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures: With Nuclear Data for Some Biomedically Important Radionuclides A Handbook of Short-Term Psychodynamic Psychotherapy A Handbook of TCM Pediatrics: A Practitioners Guide to the Care & Treatment of Common Childhood Diseases A Historical Introduction to Mathematical Modeling of Infectious Diseases. Seminal Papers in Epidemiology A History of “Relevanceâ€‌ in Psychology A History of Disease in Ancient Times: More Lethal than War A History of Force Feeding: Hunger Strikes, Prisons and Medical Ethics, 1909–1974 A History of Plastic Surgery A History of Prostate Cancer: Cancer, Men and Medicine A History of Radionuclide Studies in the UK: 50th Anniversary of the British Nuclear Medicine Society A history of surgery: with emphasis on the Netherlands A How To Guide For Medical Students A Law of Blood-ties - The Right to Access Genetic Ancestry A Life (Un)Worthy of Living: Reproductive Genetics in Israel and Germany (International Library of Ethics, Law, and the New Medicine) A Managers Guide to the Design and Conduct of Clinical Trials A Manual of Morphometry in Diagnostic Pathology A Manual of Oral and Maxillofacial Surgery for Nurses A Microscopic Submarine in My Blood: Science Based on the Fantastic Voyage A Multidisciplinary Analysis of Controversies in the Management of Prostate Cancer A Multidisciplinary Approach to Myelin Diseases A Multidisciplinary Approach to Myelin Diseases II A Narrative History of Experimental Social Psychology: The Lewin Tradition A New Approach to Medicine: Principles and Priorities in Health Care A New Foundation for Representation in Cognitive and Brain Science: Category Theory and the Hippocampus A New Unified Theory of Psychology A Novel Intrabody Communication Transceiver for Biomedical Applications A Pathology of Computer Viruses A Pattern Approach to Lymph Node Diagnosis A Personal History of Nuclear Medicine A Physicians Handbook on Orthomolecular Medicine A Positive Psychology Perspective on Quality of Life A Practical Approach to Cardiovascular Medicine A Practical Approach to Cognitive Behaviour Therapy for Adolescents A Practical Atlas of Congenital Heart Disease A Practical Clinical Guide to Resin Cements A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapyq A Practical Guide to Brain–Computer Interfacing with BCI2000: General-Purpose Software for Brain–Computer Interface Research, Data Acquisition, Stimul A Practical Guide to Building Professional Competencies in School Psychology A Practical Guide to Clinical Virology A Practical Guide to Clinical Virology, Second Edition A Practical Guide to Drug Development in Academia: The SPARK Approach A Practical Guide to Human Cancer Genetics A Practical Guide to Medicine and the Law A Practical Guide to Real-Time Office Sonography in Obstetrics and Gynecology A Practical Handbook on the Pharmacovigilance of Antimalarial Medicines A Primer of Neuroimmunological Disease A Psychology of Food: More Than a Matter of Taste A Quarter Century of Community Psychology: Readings from the American Journal of Community Psychology A Quick Guide to Cancer Epidemiology A Researcher’s Guide to Scientific and Medical Illustrations A Short History of Breast Cancer A Short Practice of Spinal Surgery A Short Textbook of Clinical Imaging A Social Psychology Perspective on The Israeli-Palestinian Conflict: Celebrating the Legacy of Daniel Bar-Tal, Vol II. A Study of Brief Psychotherapy A Subtle and Mysterious Machine: The Medical World of Walter Charleston (1619–1707) A Surgeons’ Guide to Cardiac Diagnosis: Part II The Clinical Picture A Survey of Medical Neuroscience A Systems Biology Approach to Blood A Systems Biology Approach to Study Metabolic Syndrome A Textbook of Human Psychology A textbook of modern toxicology A Textbook of Modern Toxicology, Third Edition A Textbook on Ornamental Design A Therapist’s Manual for Cognitive Behavior Therapy in Groups A Tissue Regeneration Approach to Bone and Cartilage Repair A Toxicologists Guide to Clinical Pathology in Animals: Hematology, Clinical Chemistry, Urinalysis A Worldwide Yearly Survey of New Data in Adverse Drug Reactions A.B.C.s of Behavioral Forensics: Applying Psychology to Financial Fraud Prevention and Detection Abbreviations and Acronyms in Medicine and Nursing ABC of cancer care ABC of Colorectal Cancer ABC of Complementary Medicine ABC of Medical Law ABC of Medical Law (ABC Series) ABC of Medically Unexplained Symptoms ABC of occupational and environmental medicine ABC of Pediatric Surgical Imaging ABC of Transfer and Retrieval Medicine ABC Transporters and Multidrug Resistance Abdomen and Thoracic Imaging: An Engineering & Clinical Perspective Abdominal and Pelvic MRI Abdominal Imaging. Computation and Clinical Applications: 5th International Workshop, Held in Conjunction with MICCAI 2013, Nagoya, Japan, September 2 Abdominal Imaging. Computational and Clinical Applications: 4th International Workshop, Held in Conjunction with MICCAI 2012, Nice, France, October 1, Abdominal Imaging. Computational and Clinical Applications: 6th International Workshop, ABDI 2014, Held in Conjunction with MICCAI 2014, Cambridge, MA Abdominal Imaging. Computational and Clinical Applications: Third International Workshop, Held in Conjunction with MICCAI 2011, Toronto, ON, Canada, S Abdominal Organ Retrieval and Transplantation Bench Surgery Abdominal Solid Organ Transplantation: Immunology, Indications, Techniques, and Early Complications Abdominal X-rays for Medical Students Abdominal-pelvic MRI Abeta Peptide and Alzheimer’s Disease: Celebrating a Century of Research Abl Family Kinases in Development and Disease Abl Family Kinases in Development and Disease (Molecular Biology Intelligence Unit) Abnormal Female Puberty: A Clinical Casebook Abnormal Psychology , Eleventh Edition Abnormal Psychology, Study Guide Abnormal Psychology: Study Guide Absolute Dermatology Review: Mastering Clinical Conditions on the Dermatology Recertification Exam Absolute Hospital Medicine Review: An Intensive Question & Answer Guide Absorption and Drug Development: Solubility, Permeability and Charge State Absorption and Drug Development: Solubility, Permeability, and Charge State Abstracts of the 65th congress of the German Society of Neurology ACA Partners in Play: an Adlerian Approach to Play Therapy ACA Using Technology to Enhance Clinical Supervision Academic Global Surgery Academic Medicine: A Guide for Clinicians Accelerated Partial Breast Irradiation: Techniques and Clinical Implementation Acceptable Risk in Biomedical Research: European Perspectives Acceptance and Commitment Therapy and Mindfulness for Psychosis Acceptance and Mindfulness in Cognitive Behavior Therapy: Understanding and Applying the New Therapies Access Surgery: A review of current techniques for vascular access for Haemodialysis, Chemotherapy and Total parenteral nutrition Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity: Safeguarding Flexibilities Under International Law Accident and Emergency Medicine Acetylthiocholinesterase Distribution in the Brain Stem of the Cat Achieving Clinical Success in Lingual Orthodontics Achieving Competencies For Nursing Practice: a Handbook For Student Nurses Achieving excellence in medical education Achieving Excellence in Medical Education: Second Edition Acneiform Eruptions in Dermatology: A Differential Diagnosis Acquired Aphasia in Children: Acquisition and Breakdown of Language in the Developing Brain Acquired Brain Injury: An Integrative Neuro-Rehabilitation Approach Acquired Cystic Disease of the Kidney and Renal Cell Carcinoma Acquired Cystic Disease of the Kidney and Renal Cell Carcinoma: Complications of Long-Term Dialysis Acquired Immunodeficiency Syndrome: Current Issues and Scientific Studies Acquired Long QT Syndrome Acquired Neurological Speech Language Disorders In Childhood (Brain Damage, Behaviour and Cognition) Acquired Speech and Language Disorders: A neuroanatomical and functional neurological approach Acquisition, Analysis and Use of Clinical Transplant Data: Proceedings Acrodermatitis Enteropathica: A Clinicians Guide Acromegaly: A Century of Scientific and Clinical Progress ACT for Adolescents: Treating Teens and Adolescents in Individual and Group Therapy Acta Medicinأ¦ Legalis Vol. XLIV 1994: XVIth Congress of the International Academy of Legal Medicine and Social Medicine, Strasbourg, France, 31 May – Actin-Binding Proteins and Disease Actions of Progesterone on the Brain Active Terahertz Metamaterial for Biomedical Applications Activity Measurement in Psychology and Medicine Acupuncture and Moxibustion as an Evidence-based Therapy for Cancer Acupuncture in Clinical Practice: A guide for health professionals Acupuncture Therapy for Neurological Diseases Acute and Chronic Heart Failure: Diagnosis and Therapy Acute and Long-Term Side-Effects of Radiotherapy: Biological Basis and Clinical Relevance Acute Aneurysm Surgery: Pathophysiology and Management Acute Cardiac Care: A Practical Guide for Nurses Acute Care Surgery: Principles and Practice Acute Care: Based on the Proceedings of the Sixth International Symposium on Critical Care Medicine Acute Coronary Syndrome: Multidisciplinary and Pathway-Based Approach Acute Coronary Syndromes in Clinical Practice Acute Coronary Syndromes: A Handbook for Clinical Practice Acute Geriatric Medicine Acute Leukemias V: Experimental Approaches and Management of Refractory Disease Acute Leukemias: Pharmacokinetics and Management of Relapsed and Refractory Disease Acute Medicine A Handbook for Nurse Practitioners Acute Medicine: A Handbook for Nurse Practitioners Acute Medicine: A Practical Guide to the Management of Medical Emergencies Acute Medicine: A Practical Guide to the Management of Medical Emergencies, Fourth Edition Acute Myelogenous Leukemia in Childhood: Implications of Therapy Studies for Future Risk-Adapted Treatment Strategies Acute Myelogenous Leukemia: Genetics, Biology and Therapy Acute Non-Traumatic Intracranial Bleedings. Posterior Fossa Tumors in Infancy Acute Pancreatitis: Research and Clinical Management Acute Pediatric Neurology Acute Peripheral Vascular Surgery Acute Phase of Ischemic Heart Disease and Myocardial Infarction Acute Promyelocytic Leukemia: Molecular Genetics, Mouse Models and Targeted Therapy Acute Renal Disorders and Renal Emergencies: Proceedings of Pediatric Nephrology Seminar X held at Bal Harbour, Florida, January 30 – February 3, 1983 Acute Renal Failure in the Intensive Therapy Unit Acute Renal Failure: Clinical and Experimental ADAMTS13: Biology and Disease Adaptive Optics for Industry and Medicine: Proceedings of the 4th International Workshop, Mأ¼nster, Germany, Oct. 19-24, 2003 Adaptive Spatial Filters for Electromagnetic Brain Imaging Addiction for Nurses Addiction Medicine: Science and Practice Addictive Disorders in Medical Populations Adding Neurotherapy to Your Practice: Clinician’s Guide to the ClinicalQ, Neurofeedback, and Braindriving Adeno-Associated Virus (AAV) Vectors in Gene Therapy Adenomatous Polyps of the Colon: Pathobiological and Clinical Features Adenosine Receptors in Health and Disease Adenosine: A Key Link between Metabolism and Brain Activity Adenoviral Vectors for Gene Therapy, Second Edition Adenovirus DNA: The Viral Genome and Its Expression Adenoviruses: Model and Vectors in Virus-Host Interactions: Immune System, Oncogenesis, Gene Therapy ADHD as a Model of Brain-Behavior Relationships Adherence in Dermatology Adherence to Pediatric Medical Regimens: 2nd Edition Adherens Junctions: from Molecular Mechanisms to Tissue Development and Disease Adhesion G Protein-coupled Receptors: Molecular, Physiological and Pharmacological Principles in Health and Disease Adieu to God: Why Psychology Leads to Atheism Adipocytokines, Energy Balance, and Cancer Adipose Stem Cells and Regenerative Medicine Adipose Tissue and Cancer Adipose Tissue in Health and Disease Adjuvant Chemotherapy of Breast Cancer: Papers Presented at the 2nd International Conference on Adjuvant Chemotherapy of Breast Cancer, Kantonsspital Adjuvant Therapies and Markers of Post-Surgical Minimal Residual Disease I: Markers and General Problems of Cancer Adjuvant Therapies Adjuvant Therapies and Markers of Post-Surgical Minimal Residual Disease II: Adjuvant Therapies of the Various Primary Tumors Adjuvant Therapies of Cancer Adjuvant Therapy for Breast Cancer Adjuvant Therapy of Breast Cancer Adjuvant Therapy of Breast Cancer IV Adjuvant Therapy of Breast Cancer V Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer ADME and Translational Pharmacokinetics / Pharmacodynamics of Therapeutic Proteins: Applications in Drug Discovery and Development ADME-Enabling Technologies in Drug Design and Development ADMET for Medicinal Chemists: A Practical Guide Admixture Dynamics, Natural Selection and Diseases in Admixed Populations Adnexal Tumors of the Skin: An Atlas Adolescent Gynecology: A Guide for Clinicians Adolescent Identity Treatment: An Integrative Approach for Personality Pathology Adolescent Medicine : A Handbook for Primary Care Adolescent Psychotherapy Homework Planner Adrenal Actions on Brain Adrenal and Endocrine Tumors in Children: Adrenal Cortical Carcinoma and Multiple Endocrine Neoplasia Adrenal Glands Diagnostic Aspects and Surgical Therapy Adrenal Glands: Diagnostic Aspects and Surgical Therapy Adrenocortical Carcinoma: Basic Science and Clinical Concepts Adult and Pluripotent Stem Cells: Potential for Regenerative Medicine of the Cardiovascular System Adult Attachment in Clinical Social Work: Practice, Research, and Policy Adult Behavior Therapy Casebook Adult Cognition: An Experimental Psychology of Human Aging Adult Congenital Heart Disease (American Heart Association Clinical Series) Adult emergency medicine at a glance Adult Medical Emergencies Handbook Adult neurogenesis in the hippocampus : health, psychopathology, and brain disease Adult Personality Growth in Psychotherapy Adult Psychopathology and Diagnosis Adult Psychotherapy Homework Planner 2nd Edition (Practice Planners) Adult Respiratory Distress Syndrome: An Aspect of Multiple Organ Failure Results of a Prospective Clinical Study Advanced Abnormal Psychology Advanced Aesthetic Rhinoplasty: Art, Science, and New Clinical Techniques Advanced Bioimaging Technologies in Assessment of the Quality of Bone and Scaffold Materials: Techniques and Applications Advanced Biomaterials in Biomedical Engineering and Drug Delivery Systems Advanced biomedical image analysis Advanced cardiac life support: a guide for nurses Advanced Computational Approaches to Biomedical Engineering Advanced Computational Intelligence Paradigms in Healthcare 6. Virtual Reality in Psychotherapy, Rehabilitation, and Assessment Advanced Concepts in Lumbar Degenerative Disk Disease Advanced Cosmetic Otoplasty: Art, Science, and New Clinical Techniques Advanced Drug Delivery Advanced Endovascular Therapy of Aortic Disease Advanced Glaucoma Surgery Advanced Headache Therapy: Outpatient Strategies Advanced Histopathology Advanced Imaging in Biology and Medicine: Technology, Software Environments, Applications Advanced Imaging Techniques in Clinical Pathology Advanced Intraoperative Technologies in Neurosurgery Advanced Laparoscopic Surgery: Techniques and Tips, Second Edition Advanced Manufacturing Technology for Medical Applications: Reverse Engineering, Software Conversion and Rapid Prototyping (Engineering Research Serie Advanced Mechanical Models of DNA Elasticity Advanced Methods of Biomedical Signal Processing (IEEE Press Series on Biomedical Engineering) Advanced Models of Cognition for Medical Training and Practice Advanced Optical Flow Cytometry: Methods and Disease Diagnoses Advanced Peripheral Nerve Surgery and Minimal Invasive Spinal Surgery Advanced Polymers in Medicine Advanced Robotics for Medical Rehabilitation: Current State of the Art and Recent Advances Advanced signal processing handbook : theory and implementation for radar, sonar, and medical imaging real time systems Advanced Signal Processing Handbook: Theory and Implementation for Radar, Sonar, and Medical Imaging Real Time Systems Advanced Signal Processing Handbook: Theory and Implementation for Radar, Sonar, and Medical Imaging Real Time Systems (Electrical Engineering & Appli Advanced signal processing handbook: theory and implementation for radar, sonar, and medical imaging real-time systems Advanced Simulation in Biomedicine Advanced Surgical Facial Rejuvenation: Art and Clinical Practice Advanced Techniques in Limb Reconstruction Surgery Advanced Techniques in Minimally Invasive and Robotic Colorectal Surgery Advanced Technology in Neurosurgery Advanced Therapy for Hepatitis C Advanced Trauma and Surgery Advanced Urologic Surgery, 3rd edition Advanced Urology Surgery, Third Edition Advancements in Clinical Research Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research Advancements of Medical Electronics: Proceedings of the First International Conference, ICAME 2015 Advances and Clinical Practice in Pyrosequencing Advances and Technical Standards in Neurosurgery Advances and Technical Standards in Neurosurgery Volume 33 Advances and technical standards in neurosurgery. / Vol. 37 Advances and Technical Standards in Neurosurgery: Volume 2 Advances and Technical Standards in Neurosurgery: Volume 34 Advances and Technical Standards in Neurosurgery: Volume 36 Advances and Technical Standards in Neurosurgery: Volume 41 Advances and Technical Standards in Neurosurgery: Volume 42 Advances and Technical Standards in Neurosurgery: Volume 43 Advances and Technical Standards in Neurosurgery: Volume 9 Advances in Abdominal Surgery 2002 Advances in Alzheimer’s and Parkinson’s Disease: Insights, Progress, and Perspectives Advances in Alzheimers and Parkinsons Disease: Insights, Progress, and Perspectives (Advances in Behavioral Biology) Advances in Biology and Therapy of Multiple Myeloma: Volume 1: Basic Science Advances in Biology and Therapy of Multiple Myeloma: Volume 2: Translational and Clinical Research Advances in Biomedical Engineering Advances in Biomedical Engineering, Volume 18 Advances in Biomedical Infrastructure 2013: Proceedings of International Symposium on Biomedical Data Infrastructure (BDI 2013) Advances in Biomedical Measurement Advances in Biomedical Polymers Advances in Biomedical Sensing, Measurements, Instrumentation and Systems Advances in Brain Inspired Cognitive Systems: 5th International Conference, BICS 2012, Shenyang, China, July 11-14, 2012. Proceedings Advances in Brain Inspired Cognitive Systems: 6th International Conference, BICS 2013, Beijing, China, June 9-11, 2013. Proceedings Advances in Brain Inspired Cognitive Systems: 8th International Conference, BICS 2016, Beijing, China, November 28-30, 2016, Proceedings Advances in Brain Resuscitation Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence: Second International Symposium, BVAI 2007, Naples, Italy, October 10-12, 2007. Proceedings Advances in Breast Cancer Detection Advances in Breast Cancer Management Advances in Breast Cancer Management, Second Edition Advances in Cancer Biomarkers: From biochemistry to clinic for a critical revision Advances in Cancer Research Advances in Cancer Research 131 Advances in Cancer Screening Advances in Cancer Stem Cell Biology Advances in Cancer Survivorship Management Advances in Child Neuropsychology Advances in Chronic Lymphocytic Leukemia Advances in Clinical Andrology Advances in Clinical Chemistry 74 Advances in Clinical Chemistry 75 Advances in Clinical Chemistry 76 Advances in Clinical Chemistry 77 Advances in Clinical Chemistry, Volume 73 Advances in Clinical Child Psychology Advances in Clinical Child Psychology: Volume 1 Advances in Clinical Neuropsychology Advances in Clinical Neuropsychology: Volume 2 Advances in Clinical Nutrition: Proceedings of the 2nd International Symposium held in Bermuda, 16–20th May 1982 Advances in Clinical Science Advances in combination therapy for asthma and COPD Advances in computational vision and medical image processing Advances in Computational Vision and Medical Image Processing: Methods and Applications Advances in Controlled Clinical Inhalation Studies Advances in Data Mining. Applications in Medicine, Web Mining, Marketing, Image and Signal Mining: 6th Industrial Conference on Data Mining, ICDM 2006 Advances in Data Mining. Medical Applications, E-Commerce, Marketing, and Theoretical Aspects: 8th Industrial Conference, ICDM 2008 Leipzig, Germany, Advances in Data Mining: Applications in Medicine, Web Mining, Marketing, Image and Signal Mining, 6th Industrial Conference on Data Mining, ICDM Advances in Diagnosis and Management of Ovarian Cancer Advances in Disease Vector Research Advances in DNA Repair in Cancer Therapy Advances in Down Syndrome Research Advances in Epilepsy Surgery and Radiosurgery Advances in Equine Upper Respiratory Surgery Advances in Experimental Social Psychology 54 Advances in Experimental Social Psychology, Volume 53 Advances in Eye Surgery Advances in Functional and Reparative Neurosurgery Advances in Genetics, Genomics and Control of Rice Blast Disease Advances in Geriatric Dermatology Advances in Health care Technology Care Shaping the Future of Medical Advances in Human Clinical Nutrition

  انتشار : ۱ خرداد ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 19253

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما